Pirkimo sąlygos, teisės ir mūsų įsipareigojimai

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra autoledai.lt (toliau – Parduotuvė) teisės aktų reglamentuojamas sutarties sudarymo dokumentas, kuriame nurodomos pagrindinės taisyklės, susijusios su prekių pirkimu šioje Parduotuvėje.

1.2. Pirkdami Parduotuvėje, Jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

 1. Prekių pirkimas-pardavimas

2.1. Prekių pardavimas vyksta internetu, per Parduotuvės svetainę.

2.2. Pirkėjas, norėdamas įsigyti prekę, privalo užpildyti užsakymo formą Parduotuvės svetainėje.

2.3. Parduotuvė įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Lietuvos Respublikos teritorijoje per nurodytą pristatymo laikotarpį.

 1. Prekių kainos ir mokėjimo būdai

3.1. Prekių kainos nurodytos Parduotuvės svetainėje. Kainos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

3.2. Mokėjimas už prekes gali būti atliekamas:

3.2.1. Banko pavedimu (per elektroninę bankininkystę arba banko skyriuje); 3.2.2. Atsiskaitymu kreditine ar debetine kortele; 3.2.3. Internetinėmis mokėjimo sistemomis.

 1. Prekių pristatymas

4.1. Prekių pristatymo kaina yra skirtinga priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo ir svorio.

4.2. Pirkėjas privalo nurodyti tikslius pristatymo duomenis: gavėjo vardą, pavardę, pristatymo adresą, telefono numerį.

4.3. Jei prekė yra sandėlyje, pristatymo laikotarpis paprastai yra 1-2 darbo dienos nuo mokėjimo gavimo. Jei prekės nėra sandėlyje, Parduotuvė informuos Pirkėją apie galimą pristatymo laikotarpį.

 1. Prekių grąžinimas ir garantija

5.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę per 14 kalendor

inių dienų nuo prekės gavimo dienos, atitinkamai Lietuvos Respublikos įstatymams. Norint grąžinti prekę, būtina informuoti Parduotuvę el. paštu arba telefonu ir pateikti prekių grąžinimo prašymą.

5.2. Grąžinamos prekės turi būti nepažeistos, nenaudotos, su visais gamintojo etiketėmis bei originalioje pakuotėje. Grąžinant prekę, privaloma pateikti pirkimo dokumentą.

5.3. Pirkėjas atsako už grąžinimo išlaidas, nebent prekė yra pristatyta su defektais arba neatitinka užsakytos.

5.4. Prekių garantijos laikotarpis skiriasi priklausomai nuo gamintojo ir nurodomas prekės aprašyme. Garantija suteikiama pagal gamintojo nustatytas sąlygas.

 1. Asmens duomenų apsauga

6.1. Pirkėjas, registruodamasis Parduotuvėje ir pateikdamas savo asmens duomenis, sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami prekių pardavimo-procesui įgyvendinti, taip pat rinkodaros tikslais.

6.2. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai būtina dėl prekių pristatymo ar teisės aktų reikalavimų.

 1. Galutinės nuostatos

7.1. Šios Taisyklės sudaromos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.2. Bet kokie nesutarimai tarp Pirkėjo ir Parduotuvės dėl prekių pirkimo-pardavimo proceso ar Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Jei susitarimo pasiekti nepavyksta, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Parduotuvė pasilieka teisę keisti šias Taisykles bet kuriuo metu. Pirkėjui rekomenduojama reguliariai tikrinti Taisykles dėl galimų pakeitimų. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Parduotuvės svetainėje.

 1. Pirkėjo teisės ir pareigos

8.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti Parduotuvėje prekes pagal šių Taisyklių sąlygas.

8.2. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

8.3. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Parduotuvę apie savo asmens duomenų pokyčius, kurie gali turėti įtakos prekių pristatymui ar apmokėjimui.

8.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų trečiosioms šalims ir užtikrinti jų konfidencialumą.

 1. Parduotuvės teisės ir pareigos

9.1. Parduotuvė įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos teisės aktų ir pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų.

9.2. Parduotuvė įsipareigoja prekę pristatyti per nurodytą laikotarpį ir sąlygas.

9.3. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai būtina dėl prekių pristatymo ar teisės aktų reikalavimų.

9.4. Parduotuvė pasilieka teisę sustabdyti ar nutraukti Pirkėjo prieigą prie Parduotuvės, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjas, teikdamas paslaugas per savo interneto tinklalapį, įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2287 straipsnio nuostatų. Šis straipsnis reikalauja, kad pardavėjas vartotojui suteiktų visą būtiną informaciją aiškiai ir suprantamai, siekiant užtikrinti skaidrų ir sąžiningą sandorio eigą.

6.2287 straipsnyje įtvirtinta informacija apima, bet neapsiriboja, prekės ar paslaugos pagrindinėmis savybėmis, pardavėjo identiteto ir kontaktinės informacijos pateikimu, galutine prekės ar paslaugos kaina, atsižvelgiant į visus mokesčius ir mokesčius, taip pat sutarties trukme ir sąlygomis, susijusiomis su grąžinimu, atsisakymu ar garantija.

Pardavėjas garantuoja, kad visa 6.2287 straipsnyje nurodyta informacija bus pateikta vartotojui prieš sudarant nuotolinę sutartį. Tai reiškia, kad vartotojas turės pakankamai laiko ir galimybių išsamiai susipažinti su visais sandorio detalėmis ir sąlygomis, prieš priimdami galutinį sprendimą dėl pirkinio įsigijimo.

Be to, pagal Civilinio kodekso 6.2288 straipsnio 2 dalį, pardavėjas įsipareigoja suteikti visą 6.2287 straipsnyje nurodytą informaciją vartotojui aiškia ir suprantama kalba. Tai užtikrins, kad kiekvienas vartotojas, nepriklausomai nuo jo techninių arba kalbinių įgūdžių, galės tinkamai susipažinti su visais reikalingais duomenimis, garantuojant sklandų ir teisėtą nuotolinio sandorio procesą.

Siekiant užtikrinti visapusišką vartotojo apsaugą ir skaidrumą, pardavėjas ragina visus savo klientus atidžiai perskaityti ir suprasti visas teikiamas sąlygas ir informaciją prieš sudarant bet kokią nuotolinę sutartį per jų interneto tinklalapį.

Vartotojų skundų nagrinėjimo tvarka

 1. Skundo pateikimas: Vartotojas, turėdamas pastabų ar pretenzijų dėl mūsų teikiamų paslaugų ar prekių, gali pateikti skundą elektroniniu paštu adresu: labas@autoledai.lt. Skunde būtina nurodyti:
  • Vartotojo vardą ir pavardę;
  • Kontaktinę informaciją (telefonas, el. pašto adresas);
  • Skundo esmę ir reikalavimus verslininkui.
 2. Skundo nagrinėjimas:
  • Gavęs skundą, verslininkas įsipareigoja jį išnagrinėti ir pateikti rašytinį atsakymą į vartotojo pretenziją per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos.
  • Jei skundas reikalauja papildomo tyrimo ar informacijos, verslininkas turi teisę paprašyti vartotojo pateikti papildomą informaciją ar dokumentus, reikalingus skundo išnagrinėjimui.
 3. Atsakymas į vartotojo paklausimus: Nepriklausomai nuo skundų, verslininkas įsipareigoja raštu atsakyti į visus vartotojų paklausimus ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jų gavimo dienos.

Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektai, kurių paslaugomis galima naudotis esant nesutarimams ar ginčams, yra pasiekiami kontaktais:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val.

Penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val.

Konsultacijos asmenims teikiamos el. paštu: konsultacijos@vvtat.lt ir tel. (85) 262 6760. Arba per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/

Teisė atsisakyti sutarties (CK 6.22810 straipsnis)

 1. Vartotojo teisė atsisakyti sutarties: Vartotojas turi teisę per tam tikrą laikotarpį (paprastai tai yra 14 dienų) be jokios priežasties ir be papildomų išlaidų atsisakyti nuotolinės ar už uždarų durų sudarytos sutarties.
 2. Pranešimas apie atsisakymą: Vartotojas privalo informuoti pardavėją apie savo sprendimą atsisakyti sutarties naudodamasis pardavėjo pateikta forma arba kita aiškiai nurodyta forma.

Sutarties atsisakymo teisinės pasekmės (CK 6.22811 straipsnis)

Gražinimas: Pardavėjas privalo grąžinti visus vartotojo sumokėtus pinigus, įskaitant pristatymo mokesčius (išskyrus papildomas išlaidas, kurios kiltų, jei vartotojas būtų pasirinkęs kitokį pristatymo būdą, nei siūlomas pigiausias standartinis pardavėjo siūlomas pristatymo būdas) ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kai pardavėjas gavo pranešimą apie vartotojo sprendimą atsisakyti sutarties.

Netinkamos kokybės prekių grąžinimo tvarka

Pažymime, kad vadovaujantis Civilinio kodekso 6.364straipsnio 4 dalimi, vartotojui nutraukus pirkimo–pardavimo sutartį (dėl netinkamos prekės kokybės): 1) vartotojas turi grąžinti pardavėjui prekę pardavėjo sąskaita2)pardavėjas, gavęs sugrąžintą prekę arba vartotojo pateiktus įrodymus, kad prekė buvo išsiųsta, turi ne vėliau kaip per keturiolika dienų grąžinti vartotojui už prekę sumokėtą kainą, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas.

Informuojame, kad vartotojas privalo pranešti pardavėjui apie prekės kokybės reikalavimų neatitiktį ne vėliau kaip per3 mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos. Pareiga įrodyti, kad vartotojas praleido šį terminą, tenka pardavėjui (Civilinio kodekso 6.3641 straipsnio 8 dalis).

Teisės aktai nenumato vartotojui pareigos kreipiantis dėl galimai netinkamos kokybės prekės išsaugoti prekės originalią tvarkingą pakuotę ir ją pateikti pardavėjui. Kreipimosi dėl galimai netinkamos kokybės prekės atveju svarbu išsaugoti ir turėti prekės pirkimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Visi atsakymai į vartotojo pretenzijas ir  paklausimus pateikiami ne vėliau kaip per 14 d.